شرکت مبردصنعت تهران
اولین تولید کننده انبوه اواپراتورهاى نوفراست در ایران است ، که از سال 1385 تولید انواع اواپراتور نوفراست را شروع کرده است ، در تمامى مدلهاى مرسوم در دنیا
اروپائى
اسیائى
و اولین واحد تولیدى در ایران است که تکنولوژى ریخته گرى پیوسته (Cantinius) را براى تولید لوله هاى الومینیوم ( تخصصى صنایع برودتى و حرارتى را وارد ایران کرده است ، در سال 1387