WhatsApp Image 2021 02 24 at 15.03.06 1

به کارگیرى به روز ترین تجهیزات تست و ازمایشگاهى
١-بکارگیرى از دستگاه هلیوم چنبر ، از کشور ایتالیا
این دستگاه داراى دو چنبر است ( اتاقک تست) که در هر چنبر دو عدد اواپراتور جا مى گیرد براى انجام پروسه تست نشتى یابى ، و هر یک دقیقه مراحل تست هر چنبر ، یعنى دو عدد اواپراتور انجام میشود با تلرانس نیم گرم در سال .
٢- دستگاه تست ادى کارتت در خط تولید لوله هاى الومینیوم ، این دستگاه هر نوع مک -خراش – حفره وووو را با عمق کمتر از یک دهم را نشان داده اژیر زده و رنگ پاش میکند ، ( جهت راحت پیدا کردن قسمت معیوب توسط اپراتور .
٣-دستگاه میکروچک
این دستگاه کلافهاى الومینیوم تولید شده را تست نشت یابى انجام داده و پس از تائیده شده با 16 تا 18 بار فشار گاز ازت پلمپ میکند .
۴- دستگاه تست کشش و سختى سنجى ، و تهیه نمودار درصد ازدیاد طول و خمش( Oligation )در ازمایشگاه لوله الومینیوم
۵- دستگاه کوانتومترى
جهت انالیز مواد اولیه مصرفى ، و محصول تولید شده