clock search telegram

سوالات متداول

سوالات متداول

شرایط همکاری با شرکت مبرد صنعت چیست

جهت تغییر یا بازیابی نام کاربری یا رمز عبور، کافی است که وارد سایت ما شوید و از قسمت "ورود به بخش کاربری" بر روی گزینه بازیابی نام کاربری و یا بازیابی رمز عبور کلیک کنید. جهت بازیابی نام کاربری، آدرس ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و سپس نام کاربری به شما ایمیل می شود. اما برای بازیابی رمز عبور، ابتدا ایمیل خود را در محل مربوطه نوشته، سپس یک کد اعتبارسنجی به شما ایمیل می شود . با وارد کردن کد اعتبار سنجی و نام کاربری، شما می توانید یک رمز عبور جدید انتخاب کنید.

راه های ارتباطی با شرکت مبرد صنعت تهران

جهت تغییر یا بازیابی نام کاربری یا رمز عبور، کافی است که وارد سایت ما شوید و از قسمت "ورود به بخش کاربری" بر روی گزینه بازیابی نام کاربری و یا بازیابی رمز عبور کلیک کنید. جهت بازیابی نام کاربری، آدرس ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و سپس نام کاربری به شما ایمیل می شود. اما برای بازیابی رمز عبور، ابتدا ایمیل خود را در محل مربوطه نوشته، سپس یک کد اعتبارسنجی به شما ایمیل می شود . با وارد کردن کد اعتبار سنجی و نام کاربری، شما می توانید یک رمز عبور جدید انتخاب کنید.

من نام کاربری یا رمز عبور خود مرا فراموش کرده ام. چگونه می توانم آن را بازیابی کنم؟

جهت تغییر یا بازیابی نام کاربری یا رمز عبور، کافی است که وارد سایت ما شوید و از قسمت "ورود به بخش کاربری" بر روی گزینه بازیابی نام کاربری و یا بازیابی رمز عبور کلیک کنید. جهت بازیابی نام کاربری، آدرس ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و سپس نام کاربری به شما ایمیل می شود. اما برای بازیابی رمز عبور، ابتدا ایمیل خود را در محل مربوطه نوشته، سپس یک کد اعتبارسنجی به شما ایمیل می شود . با وارد کردن کد اعتبار سنجی و نام کاربری، شما می توانید یک رمز عبور جدید انتخاب کنید.

شرایط همکاری با شرکت مبرد صنعت چیست

جهت تغییر یا بازیابی نام کاربری یا رمز عبور، کافی است که وارد سایت ما شوید و از قسمت "ورود به بخش کاربری" بر روی گزینه بازیابی نام کاربری و یا بازیابی رمز عبور کلیک کنید. جهت بازیابی نام کاربری، آدرس ایمیل خود را در فیلد مربوطه وارد کرده و سپس نام کاربری به شما ایمیل می شود. اما برای بازیابی رمز عبور، ابتدا ایمیل خود را در محل مربوطه نوشته، سپس یک کد اعتبارسنجی به شما ایمیل می شود . با وارد کردن کد اعتبار سنجی و نام کاربری، شما می توانید یک رمز عبور جدید انتخاب کنید.